بردار جان

البوم فریاد زیر آب
ترانه 10
هرچی گوش میدم خسته نمیشم
نمیدونی
نمیدونی
این وسط یاد ترانه هایده افتادم که میگفت:
مستی هم درد منو دوا نمیکنه
حالا میفهمم
راست میگفت ، وقتی که درد داشته باشی مستی هم چاره ات نمیکنه
امشب خمره ای از شراب خرده باشی بازم وقتی درد داشته باشی نمیتونی بری تو حس مستی
داداش مستی هم جا داره
دلم تنگه برادر جان....

/ 1 نظر / 30 بازدید
مهتاب عشق

وقتی که درد داشته باشی مستی هم چاره ات نمیکنه موافقم