همدم تنهایی های من!

دلم به حال سیگارم می‌سوزد
من میسوزم، سیگارم هم با من می‌سوزد!
من به جرم عاشقی و سیگار به جرم رفاقت
چه مردم بیشعوری! همه می‌گویند این رفیق را ترک کن!

/ 1 نظر / 31 بازدید
الا

من به جرم عاشقی و سیگار به جرم رفاقت[نگران]