این ویدیو قدیمی تقدیم به هواداران داریوش عزیز

http://www.4shared.com/video/bP5IhH3b/-__.html