بوی خوب گندم

سپید و سیاه

دستهای تو

آسمون با من و تو قهره دیگه

چشم من

رهایی

شب اومد

خار

چی میشه گفت

تلافی