یک جوان که از بهمن کرج وارد ارودگاه آبی شد و در ایران جز پیراهن آبی ،

پیراهن تیم دیگری را به تن نکرد.


همیشه در میدان مسابقه باغیرت و با تعصب بازی کردی و کم نذاشتی و

هیچ وقت هم مثل این فوتبالیستهای تازه به دوران رسیده برای پول بازی نکردی.


غریبانه آمدی و غریبانه هم رفتی


خداحافظ کاپیتانتویی کاپیتان آبی       شاگرد مکتب حجازی

     تویی تک ستاره آبی         اسطوره هر لاجوردی           

چه غریبانه رفتی        آهای فرهاد مجیدی

 

و در اخر هم این ترانه زیبای  محمد رضا عشریه با نام   خـداحافظ فرهاد  

تقدیم به آبی دلان

دانلود