ورق میزنم تقویمم را
به برگهای آخر سال رسیده
یکسال گذشت…
اما به سختی …
سالی که به اندازه ده سال برایم تمام شد…
سالی که با غصه و بغض تا نیمه های آخر سال همرام بود
سپاس از دوستان و عزیزانم که منو تو اون برٍُهه از زمان ترکم نکردند و همراهم بودند
و جاوید باد حضرت داریوش که ترانه هایش مثل همیشه تسکین دهنده قلبم بود
و سپاس خدای عزیز که صبری داد که نتیجه زجرم را در آخر سال ببینم
به سختی گذشت ولی با شیرینی تمام شد
به شیرینی عسل با عطر گل مریم
سال جدید را سالی همراه با سلامتی و خوشبختی برای عزیزانم آرزومندم
هر جا که هستید شــــاد و پیـــــــــــــــروز باشد.
پیشاپیش نوروز مبارک

hoka