ترانه جدید داریوش بنام : گناه بچه ها چیه

 

دانلود صوتی

گناه بچه ها چیه میون این قرن جنون

که بیدصا پرپرمیشن تو شعله های جنگ و خون

گناه بچه ها چیه که سرپناهی ندارن

که شبها تو حسرت و بغض سر روی بالش میذارن

دلگیرم از دنیایی که غرق شبی بی انتهاس

دنیای تلخی که هنوز بازیچه ی خودکامه هاس

هرکس به اسم امنیت دنیا رو به خون میکشه

لالایی هر کودکی صدای بمب ترکشه

گناه بچه ها چیه که دنیا انقدر سیاس

که جنگ و فقر و بی کسی تقدیر تلخ آدماس

کی میشه جغد شوم فقر از این جهان پر بکشه

سایه ی آزادی و عشق روی زمین گسترده شه

کی میشه که از آسمون بارون شادی بباره

فرشته ی مهر و امید روی زمین پا بذاره