نیمه بهمن فرا رسید

روز میلاد تو

روز مرور خاطره هایم

روز عشق

روز عاشقانه ام

دوستت دارم یاور همیشه مومنم

ناجی عاطفه ام

عاشقانه میلادت رو تبریک میگویم