مثل حس ی قناری ، که با بغض آوز میخونه

دلم از غصه گرفته میخواد کـــــــه باز بخونه


بشکنه حصار درد و تو این قحطی احســــــــــاس

نذاره که گل عشقش پرپر شه تو دست یک داس


 

Hoka