«دیدار در غربت» نام مستندی است که در حاشیه کنسرت ۱۹ مرداد داریوش در کشور ترکیه ساخته شده است.

این مستند ساخته علی رفیعی است

ناراحتخوشبحالشون

با کیفیت HD

dl.bia2music322.com/Music/1393/06/13/01/Dariush%20-%20Didar%20Dar%20Ghorbat%20(Documentary)%20%5BBia2Music%5D%20HD%201080.mp4

 

با کیفیت معمولی

dl.simsrs.in/up/files/dariush-didar-dar-ghorbat.mp4